Kasutustingimused


6.Isikuandmete töötlemine.

6.1. Lashes pro beauty.ee töötleb temale teatavaks saanud isikuandmeid vaid selleks ette nähtud eesmärgil ega avalda neid kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel. Isikuandmete töötlemise täpsemaid tingimusi.  
7.Püsikliendiprogramm

7.1. Üldist. 

7.1.1.     Lashes pro beauty.ee püsiklendiprogramm puudub.Lisame selle esimesel tekke vöimalusel.  

8.Kontaktid.

8.1. Üldkontaktid ·       - Lashes pro beauty oü (reg. kood 16089947), ripsmeilu.ee e-poe platvormide omanikfirma

 Tingimused.

9.Tingimuste muutmine ja lepingueelsed läbirääkimised
9.1. Lashes pro beauty.ee jätab endale õiguse Tingimusi vastavalt vajadusele muuta. Kui Te olete registreeritud kasutaja, saadetakse Teile teade Tingimuste muutmise kohta ning kui Te soovite Lashes pro beauty.ee teenuseid kasutada, peate nõustuma uute Tingimustega. Uute Tingimustega mittenõustumise korral ei ole Teil õigust Lashes pro beauty.ee teenuseid kasutada. 9.2. Vaidluse korral eeldatakse, et kehtivad viimati uuendatud tingimused.
9.3. Käesolevad Tingimused koos Privaatsustingimuste ja Tingimustes viidatud kolmandate osapoolte materjalidega moodustavad kõik lepingu tingimused, olenemata mistahes muudest lepingueelsetest läbirääkimistest.  
10.Teenuste kättesaadavus ja intellektuaalne omand
10.1.      Lashes pro beauty.ee teeb kõik endast oleneva, et veebikeskkonnas Lashes pro beauty.ee oleks võimalik teenuseid kasutada, kuid vahel ei pruugi see võimalik olla (võivad esineda tehnilised tõrked, katkestused vms). Seetõttu ei saa Lashes pro beauty.ee tagada ega taga, et veebikeskkond Lashes pro beauty.ee on alati kasutusvalmis ja töökorras.
10.2.      Kaubamärk Lashes pro beauty.ee on kaitstud vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele. Igasugune kaubamärgi kasutamine ilma selle omaniku loata on keelatud, v.a. kui seadusega on sätestatud teisiti.
10.3.      Veebikeskkond tervikuna, selle üksikud komponendid ja selle lähtekood on kaitstud Lashes pro beauty.ee või teiste isikute autoriõigusega. Lisaks on autoriõigusega või muude intellektuaalomandi õigustega kaitstud veebikeskkonnas kuvatavad fotod ja muu materjal, mille kohta ei ole eraldi märgitud, et tegemist on vabalt kasutatava materjaliga. Selliste materjalide kopeerimine, levitamine või muul moel kasutamine muuks kui isiklikuks otstarbeks ilma õiguste omaniku nõusolekuta on keelatud, v.a. kui selline õigus tuleneb seadusest.  
11.Tingimuste kohaldamise erisus juriidilise isiku puhul
11.1.      Juriidilisest isikust Kliendile ei kohaldata (koos alapunktidega) käesolevate Tingimuste punkte 4, 5.1 ja 5.2. Osas, milles ei kohaldata käesolevaid Tingimusi lähtuvad Lashes pro beauty.ee ja juriidilisest isikust Klient seaduses sätestatust.   12.Kohtualluvus ja kohaldatav õigus
12.1.      Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
12.2.      Vaidlused lahendatakse esmalt pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Nende ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.